روز ۶۶- خبرنگار بی رحم

نمی دونم باید از چی ساخته شده باشی که دلت بیاد یه موجودی رو که زندگیش رو گذاشته و دست زن بچه اش رو گرفته و فقط با یه امید...نه چیز بیشتر...یه امید، اومده به سرزمینت بزنی. اونم فقط با این تفکر زشت که قوم برتری. 

حتما فیلم این خبرنگار مجارستانی رو ببینید که پناهنده ها رو لگد زده. یعنی من و دوست ژاپنیم نشستیم و گریه کردیم. من سرم درد گرفت اون نیز هم...سخته باور اینکه یه انسان می تونه پست باشه، تا این حد.

اینم گزارش فعالیت هفته گذشته، بازم بد نیست، نسبت به اینکه دو روز توی راه بودم. 

/ 0 نظر / 35 بازدید